Välkommen! Här får du hjälp med rörlig media och retorik.

Om oss

Redelius Productions arbetar med rörlig media och retorik. Vi hjälper dig att mejsla ut logiken i dina budskap, väcka känslor och skapa engagemang. Vi startar samarbetet utifrån var du är nu, vilken plan och vilka mål du har. Det avgör om leveransen blir en serie rörligt till sociala medier, opinionsfilm med dokumentärt anslag, en skarpt visualiserad förändringsplan, retorikträning eller vad som kan behövas för att att nå målen.

Såhär resonerar vi
Att se och känna når hjärna och hjärta snabbare än att läsa och analysera, även om båda delarna behövs. Därför är gestaltning och visualisering med rörlig bild och grafik effektiv. Det kan göras på olika sätt och utifrån olika förutsättningar. Men vår grundinställning är att verkligheten överträffar dikten. Medarbetare, medborgare och kunder avslöjar till slut en sminkad gris. Och tvärt om, äkthet vinner hjärtan och varar längst. ”Det var först när jag blev personlig som jag erövrade världen”, som Ejvind Johnson sa.

Case

Förändringsarbeten

Apotek Hjärtat

  • Medverkar i förändringsarbeten där rörlig media är bärare av budskap, dialog och spridning av best practice till små enheter på olika orter. Bland annat vid införande av nytt arbetssätt utifrån leanfilosofin, vid utveckling av sälj- och servicekultur samt integration med nya ägaren ICA.

Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten

  • Medverkade i den största myndighetsombildningen hittills när 23 polismyndigheter blev en 2013-2015. Beskrev arbetet, involverade medarbetare och medborgare genom 49 korta filmer under två år. Insatsen ökade förståelsen för den nya Polismyndighetens inriktning på ett mätbart sätt och gav efterfrågad insyn i arbetet.

Rederinäringens Zero Vision Tool

  • Ett internationellt förändringsarbete där 10 länder samarbetar med över 120 intresseorganisationer från industrin, myndigheter och universitet. En serie filmer sammanfattar och visualiserar arbetet med omställning av sjöfarten till en effektivare, mer konkurrenskraftig och hållbarare transportmetod.

Några andra case

Under skalet

  • En företagssponsrad serie i x avsnitt för Ny Teknik där tittarna bland annat fick följa med under skalet på på värsta konkurrenterna Iphone 5 och Samsung Galaxy S III. Rörlig pedagogik med enkla medel för de många tekniknördarna.

PWC

  • Långsiktig utveckling berättas effektivt med dokumentärt anslag. Ett företags 75-åriga svenska historia från Krügerkraschen till fusion med PWC gav innehåll till företagssjäl och värderingar. Utmaningar och framgångar över åren beskriver Öhrlingsdelen av PWC:s vinnande företagskultur.

Stora Journalistpriset

  • Stora Journalistpriset instiftades 1966 av Bonnierföretaget som ett sätt att belöna framstående journalistik. I dag är priset den finaste utmärkelse som en yrkesverksam journalist kan vinna i Norden. Redelius Productions bistår med audiovisuellt innehåll och filmer till själva prisutdelningen som direktsänds på ett tiotal mediesajter.

Egen produktion

Fjärde uppgiften

De vi jobbat med

Produkter och tjänster

Var är du nu? är frågan vi ställer när vi inleder samarbete eller ett nytt projekt. Vår erfarenhet är att de flesta som vill förstärka sin kommunikation med rörlig media och bättre retorik gör det för att driva på en av förändring. Mot en ny företagskultur, mot bättre service eller försäljning, mot effektivare arbetssätt eller vad det kan vara. I det sammanhanget är frågan var är du nu? viktig. Svaret kopplar den aktuella filmproduktionen till den övergripande historien om utvecklingen, den röda tråden. Om detta inte görs kan kommunikationen verka vinglig och ad hoc. Här är ett sätt att se på det:

Det här kan vi hjälpa dig med

 

KONTAKT

Fredrik Redelius
E-post: fredrik@redeliusproductions.com
Mobiltelefon: +46706937543